LA-logos-ccCircus Circulair is een project van Hart op Groen en is geïnitieerd door Marije van der Stelt.

 

Circus Circulair wordt een rijdende groene karavaan annex theater annex lab, voor kinderen. Het is een combinatie van een voorstelling en interactief experiment, met een onderliggend educatief pakket.

 

De karavaan wordt op thema’s uitgewerkt. Deze zijn complementair en leiden samen tot de circulaire school, het circulaire IKC of de circulaire BSO.

 

De eerste caravan van de karavaan is het Afval-lab, welke operationeel is sinds november 2017. Het tweede voertuig is volgens planning operatoneel in september 2019. De karavaan krijgt er jaarlijks een caravan bij.

 

Hart op Groen is een bedrijf dat de ontwikkeling richting duurzaam basisonderwijs in Nederland verbindt, versnelt en verdiept. Oftewel: op weg naar de circulaire school en in de loop van het schooljaar 2018/2019 op weg naar het circulair kinderdagverblijf/BSO en Voortgezet Onderwijs!

 

Hart op Groen biedt de scholen in zorgvuldig overleg een op maat dienst naar behoefte qua tijd, belasting leerkracht/leerling, planning en kosten.

 

www.hartopgroen.nl