LA-logos-vlDe publicatie van het manifest Vrij Links in 2018 was het startsein voor het ontstaan van een beweging die zich inzet voor herwaardering van individuele vrijheid, consequente gelijkwaardigheid en eerlijke verdeling van welvaart. De weerklank in de samenleving was meteen significant bleek uit de interesse van pers, politici, belangengroepen, andere media en een publiek dat zich herkent in het gedachtengoed of de insteek van Vrij Links. In kort tijdbestek werd een organisatie gevormd met een actief bestuur, een redactie en vele andere vrijwilligers.

 

Het is inmiddels duidelijk dat  Vrij Links een belangrijke rol vervult als platform en ontmoetingsplek voor kennis en uitwisseling over progressieve, vrijzinnige waarden. De tijd is rijp voor een professionaliseringslag, zodat Vrij Links haar verworven positie kan continueren en verder kan uitbouwen. Voor de financiering hiervan zijn wij betrokken bij V rij Links.

Stichting Vrij Links wil zowel online als offline een levendig debat over progressieve, vrijzinnige waarden faciliteren en stimuleren. Vanuit een waardegedreven inzet; vrij, uitgesproken, meerstemming, seculier en nieuwsgierig.

www.vrij-links.nl