Diensten-oud

Diensten

La biedt verschillende diensten aan. Deze kunnen uiteraard gecombineerd worden. La verzamelt de mensen om zich heen die de opdracht uit kunnen voeren als één persoon niet voldoende is.

* Organisatie en productie
* Zakelijke leiding
* Subsidie- en fondsenwerving
* Advies
* Teksten
* Marketing

La begeleidt ook ondernemers en schrijft subsidieaanvragen voor het bedrijfsleven. Klik hier voor meer informatie.

plaatje site copy