Diensten

La, Cultuur en Zaken biedt verschillende diensten aan,  die uiteraard gecombineerd kunnen worden. We hebben de beschikking over verschillende mensen die de opdracht uit kunnen voeren als één persoon niet voldoende is. Wij voeren de zakelijke leiding of het management voor theatergezelschappen, evenementen en kunstenaars. We schrijven subsidies, fondsen en aanbestedingen en voeren het accountmanagement daarvoor. Ook voor allerlei soorten andere teksten kun je bij ons terecht.

Subsidie- en fondsenwerving

Subsidie- en fondsenwerving

La, Cultuur en Zaken verzorgt subsidies en fondsen binnen de domeinen cultuur, welzijn, innovatie, gebiedsontwikkeling en goede doelen.

 

Heb je een origineel idee voor een theatervoorstelling, wil je een nieuw festival opzetten of heb je andere plannen in de culturele dan wel ideële sector? La, Cultuur en Zaken denkt graag met je mee; scherpt plannen aan en voorziet ze van een gezonde dosis realiteitszin. En natuurlijk gaan we op zoek naar de financiering die bij jouw plannen past. Uiteraard kunnen we ook helpen als je subsidie al is toegekend, maar je vastloopt met de afrekening of er geen tijd is om de fondsen de nodige informatie te verstrekken.

Zakelijke leiding

Zakelijke leiding

De invulling van zakelijk leiderschap is vooral afhankelijk van de omvang en wensen van de opdrachtgever. Tot de primaire taken horen financiering en besteding van budgetten. Aansluitend zijn bureaucoördinatie, personeelsbeleid, administratie, contractbeheer en het onderhouden van contacten met subsidiënten, sponsors en andere begunstigers mogelijk. Ook kan La, Cultuur en Zaken helpen met alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals de opbouw van relevante netwerken die met hulp van crowdfunding kunnen leiden tot extra financiering.

 

La, Cultuur en Zaken regelt de zaakjes goed. Of dat nou voor een theatergezelschap, creatieve eenling of goede doelenorganisatie is.

Teksten

Teksten

Bij La, Cultuur en Zaken schrijven we graag en goed. Onze teksten bestaan vooral uit projectplannen, subsidie- en fondsaanvragen en aanbestedingen. Maar we spreken wel degelijk ook andere talen en kunnen goed inschatten welke stem nodig is voor welk doel. Ambtelijke teksten hebben andere codes en vereisen een andere stem dan bijvoorbeeld advertenties of persberichten.

 

Wij passen de tekst aan de inzet aan en schakelen gemakkelijk van een subsidietekst naar een persbericht. Soms vertellen we zo dezelfde boodschap maar met andere woorden in verschillende toonhoogtes. Maar altijd hebben onze teksten een heldere structuur en een lekker ritme.

Aanbestedingen

Aanbestedingen

Wij ondersteunen eenmanszaken en het MKB bij het inschrijven op aanbestedingen. Daarbij is het van belang dat de onderscheidende positie van de aanbieder goed wordt omschreven, daarmee kun je het verschil maken. La, Zaken en Cultuur heeft zich hierin gespecialiseerd.

 

Wij kunnen daarnaast ook op zakelijk gebied ondersteunen en bijvoorbeeld als accounthouder optreden. Ook adviseren we bij gezamenlijk aanvragen van eenmanszaken of meerdere partijen uit MKB over de keuze voor de rechtsvorm. Wij werken binnen het domein van welzijn, cultuur, niet-medische zorg, sport en aanverwante sectoren. We hebben een speciale liefde voor bijzondere kleinere aanbestedingen, die gaan over het menselijke, het mooie en het fantasievolle; over initiatieven waar mens, dier en aarde beter van worden.