Nu-oud

Nu

La werkt aan:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Badhuistheater
Subsidiewerving (institutionele en private fondsen) sinds september 2014.
www.badhuistheater.nl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

appril
Carla is team member Rotterdam van appril. Appril is  hét festival over apps en mobiel internet in de hele maand april. Met zo’n 100 evenementen, workshops, lezingen en bijeenkomsten in 6 steden is appril het grootste evenement over apps in Nederland.
www.appril.nl
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

entorno
Carla is een samenwerkingsverband gestart met entorno. entorno is een coöperatie met verschillende adviseurs die samenwerken in multidisciplinaire teams. Zij creëren totaaloplossingen ten behoeve van de leefomgeving. entorno is een verlengstuk voor de bewuste en innovatieve zelfstandig ondernemer. Carla is de partner bij entorno die subsidies werft, innovatiesubsidies, starterssubsidies, milieusubsidies. Carla zoekt en vindt meestal het geld dat nodig is.
www.entorno.nl
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Theaterbureau De Infobalie
Sinds april 2013 is Carla de zakelijk partner van Evelien De Jong bij Theaterbureau De Infobalie. De Infobalie is een live communicatiebureau dat beeldend en persoonlijk informatie overbrengt en is gevestigd op de NDSM werf in Amsterdam. De Infobalie richt zich op kennisoverdracht, infotainment en maatwerk in presentatie, live communicatie en promotie.
www.deinfobalie.nl
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

De Oostkust
In november 2012 kwam Carla in contact met Peter Hendriks, initiatiefnemer van De Oostkust. De Oostkust is een collectief dat de maker van culturele projecten, manifestaties en voorstellingen centraal zet. De Oostkust laat zich niet leiden door de vraag, maar neemt steeds doelbewust  de creativiteit, fantasie en authenticiteit van de maker als uitgangspunt. De Oostkust staat als platform open voor makers uit alle disciplines. De Oostkust is nog in oprichting en werkt vanuit en voorlopig in de stadsregio Arnhem/Nijmegen. Carla is zakelijk leider van De Oostkust.
www.de-oostkust.nl

_______________________________________________________________________________________________________________________________

PAC – Commissie programmatische activiteiten Cultuur – Gemeente Arnhem
Sinds september 2012 is Carla lid van de Commissie Programmatische Activiteiten Cultuur (PAC) van de Gemeente Arnhem. Deze commissie adviseert het College van B&W gevraagd en ongevraagd over de toekenning van de tweejarige subsidie voor Programmatische Activiteiten Productie en Presentatie.
www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Kunst_en_cultuur

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________