Stichting VPNM ondersteunt een brede range van projecten die één ding gemeen hebben. Ze bewegen zich ergens op het gebied van kunst, cultuur, welzijn of (stedelijke) innovatie.

 

Het kunnen slechts goede ideeën zijn of al tot in detail uitgewerkte plannen. VPNM helpt makers met het verder ontwikkelen van hun ideeën en plannen: bij het zoeken naar partners, bij het sterker formuleren van de inzet en doelstellingen, bij het zoeken naar alternatieve financiering, het stroomlijnen van de organisatie of opstellen van een begroting of marketingplan. Om in aanmerking te komen voor subsidies is het vaak nodig om als onderneming of stichting een aanvraag in te dienen. VPNM kan in dat geval als penvoerder optreden.

 

De afgelopen jaren ondersteunde VPNM o.a. de volgende projecten:

– MEER, een project van Alejandra Huerta. Een kunstprogramma rondom water, reizen (migratie) en kunst voor bewoners in Rotterdam-Delfshaven.
– Kunstproject voor kinderen – Over de Franse filosoof Pierre Bayle. Hij leefde in de 17e eeuw en had een bijzondere connectie met Rotterdam.
– Tete Nene Moyang, een documentaire van Tahnee Elloreen Leupen over de Molukse cultuur, haar gewoontes en tradities.

 

vpnm.nl/