Storytelling Centre Amsterdam gelooft in de kracht van het delen van verhalen. In een evenwichtige, cultureel diverse samenleving moet er ruimte zijn voor ieders verhaal. Juist in de huidige veranderende maatschappij waar polarisatie op de loer ligt, is het noodzakelijk een podium te bieden voor verhalen, vooral van degene die je meestal niet aan het woord ziet, in het theater en daarbuiten. Want storytelling of, misschien nog beter, storysharing draagt bij aan meer begrip voor een ander en meer kennis over jezelf en je eigen drijfveren. Pas als je iemands verhaal kent, kun je diegene begrijpen.

 

In het Storytelling Centre Amsterdam (SCA) wordt een podium geboden voor verschillende verhalen. Zo worden mensen dichter bij elkaar gebracht, dat is de kracht van verhalen delen. Maar SCA produceert ook storytelling in het theater en biedt trainingen voor toegepaste storytelling aan, voor onder andere persoonlijke groei, sociale impact en taalontwikkeling. Deze trainingsmethodes kunnen worden ingezet voor het oplossen van buurtruzies, interculturele en intergenerationele ontmoetingen, taalles en bijvoorbeeld het vergroten van de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. De trainingslocaties variëren van buitenlandse conflictgebieden tot buurtcentra in Nederlandse steden.

 

storytelling-centre.nl